Neurologerne i Holbæk +45 59 44 60 88

Ventetid

Ventetid for nyhenviste patienter er pr 13.12.2017 ca. 5 uger