Neurologerne i Holbæk +45 59 44 60 88

Ventetid

Ventetid for nyhenviste patienter er per 18-09–2018 ca. 4 uger