Neurologerne i Holbæk +45 59 44 60 88

Ventetid

Ventetid for nyhenviste patienter er pr 20.02.18 ca. 8 uger