Neurologerne i Holbæk +45 59 44 60 88

Ventetid

Ventetid for nyhenviste patienter er per 02.10.19 ca 5 uger